Velkommen til Middelfart Politihundeforening.

Middelfart Politihundeforening blev stiftet i 11. marts 1943 som en underafdeling af Dansk Politihundeforening. Vi har for tiden ca. 20 medlemmer. Vi er altså en lille forening, der dog gør, hvad vi kan, for at være aktive på forskellige niveauer og områder. Vi har for tiden hunde i kårings-, unghunde-, patrulje- og kriminalklassen.

I Politihundeforeningen træner vi store hunde i politihundeprogrammet. Det betyder, at vore hunde lærer det meste af det, som en tjenestehundefører har brug for, at hunden kan, når de skal arbejde sammen. Dette program indeholder lydighed, sporsøg, eftersøgning samt stop af bevæbnet figurant med beskyttelsesærme. Nogle vil stille spørgsmål ved, om man skal lære sin hund at fange en person. Der er dog ingen grund til at frygte, at hundene bliver aggressive over for mennesker. De bruger udelukkende deres byttedrift og løber for at fange byttet (beskyttelsesærmet).

Vore hunde bliver velafbalancerede hunde, der er nemme at omgås i det daglige, fordi de får brugt deres naturlige drifter og deres energi under træningen, og fordi de lærer at indordne sig under deres førere og kender deres plads i flokken.

Vores træning og vore konkurrencer indbyrdes er mest til glæde for os selv og hunden, men vi har også mange gange i tidens løb hjulpet folk i lokalområdet med at finde tabte ting. Dette til fornøjelse for os og selvfølgelig megen glæde for dem, vi hjælper.

Ejeren får mest fornøjelse af en hund, der kender sin plads i flokken og får lov at bruge sine naturlige drifter. Hunden vil altid gerne gøre sin fører tilpas, altså gøre det rigtige og det, vi forventer af den. Det er derfor en fordel for begge parter, at få lært grundlaget for al træning; hvilket er lydighedstræning. Denne lydighed kan for det meste leges ind i hunden. Man belønner med godbidder eller boldleg, når hunden gør det, man ønsker, og siger roligt nej, når det modsatte er tilfældet.

Kun hunde med DKK-stambog og af bestemte store raser kan kåres i Dansk Politihundeforening. Hvis man ikke opfylder disse betingelser, kan man alligevel få lov at gå på Kåringsholdet, og man kan komme til en kåringslignende prøve, der, hvis den bestås, giver adgang til at deltage i vore lokale konkurrencer.